Most Viewed

1
潜艇实艇阻力预报方法研究
Wu Fangliang, Wu Xiaoguang, Ma Yunyi, Xu Jian, He Hanbao
2009, 4(3): 28-32. doi: 10.3969/j.issn.1673-3185.2009.03.006
2
Influence of navigation attitude on large ship deck airflow field
WEN Yanshu, DONG Wencai
2015, 10(3): 26-31. doi: 10.3969/j.issn.1673-3185.2015.03.005
3
The research progress of the medium voltage DC integrated power system in China
FU Lijun, LIU Lufeng, WANG Gang, MA Fan, YE Zhihao, JI Feng, LIU Luhui
2016, 11(1): 72-79. doi: 10.3969/j.issn.1673-3185.2016.01.009
4
Research advances in the development status and key technology of unmanned marine vehicle swarm operation
Wei XIE, Hao TAO, Junbin GONG, Wei LUO, Fengchuan YIN, Xiaolong LIANG
2021, 16(1): 7-17, 31. doi: 10.19693/j.issn.1673-3185.02225
5
Concepts of waterjet propulsion and pumpjet propulsion:their common characteristics, special characteristics and differences
Yongsheng Wang
2019, 14(5): 1-9, 41. doi: 10.19693/j.issn.1673-3185.01605
6
国外陆上模式堆建设情况及其对舰艇核动力装备发展的贡献分析
LIU Xiangchun
2015, 10(3): 84-91. doi: 10.3969/j.issn.1673-3185.2015.03.014
7
Key technologies and intelligence evolution of maritime UV
Kefan JIN, Hongdong WANG, Hong YI, Jingyang LIU, Jian WANG
2018, 13(6): 1-8. doi: 10.19693/j.issn.1673-3185.01293
8
A comprehensive review on hull forms and relevant researches of wave piercing vessels
WEI Chengzhu, LI Yinghui, YI Hong
2016, 11(5): 1-8. doi: 10.3969/j.issn.1673-3185.2016.05.001
9
On the development trends of aircraft carriers
ZHU Yingfu, XIONG Zhiguo, HU Yulong
2016, 11(1): 1-7. doi: 10.3969/j.issn.1673-3185.2016.01.001
10
舰船总体设计流程分析
XU Qing
2012, 7(5): 1-7. doi: 10.3969/j.issn.1673-3185.2012.05.001
11
水动力噪声计算方法综述
LI Huan, LIU Congwei, WU Fangliang, CHEN Can
2016, 11(2): 72-89. doi: 10.3969/j.issn.1673-3185.2016.02.011
12
Advances in meta-heuristic methods for large-scale black-box optimization problems
Puyu JIANG, Jun LIU, Qi ZHOU, Yuansheng CHENG
2021, 16(4): 1-18. doi: 10.19693/j.issn.1673-3185.02248
13
Analysis of the research development on HPM/EMP protection
LIU Peiguo, LIU Chenxi, TAN Jianfeng, DONG Yanfei, YI Bo
2015, 10(2): 2-6. doi: 10.3969/j.issn.1673-3185.2015.02.002
14
Review and prospect for intelligent cargo ships
Xinping YAN, Shuwu WANG, Feng MA
2021, 16(1): 1-6. doi: 10.19693/j.issn.1673-3185.01674
15
美海军DDG-1000 全舰计算环境体系结构探析
DONG Xiaoming, SHI Chaoming, HUANG Kun, WANG Yunfeng
2012, 7(6): 7-15. doi: 10.3969/j.issn.1673-3185.2012.06.002
16
美国航空母舰防护结构设计探析
Wu Guomin, Zhou Xintao, Duan Hong, Zhu Yingfu
2011, 6(5): 1-6. doi: 10.3969/j.issn.16733185.2011.05.001
17
Recent advances in polynomial chaos method for uncertainty propagation
Fenfen XIONG, Jiangtao CHEN, Chengkun REN, Li ZHANG, Zexian LI
2021, 16(4): 19-36. doi: 10.19693/j.issn.1673-3185.02130
18
Handling scheme simulation and scheduling optimization for carrier-borne aircraft
Mao ZHENG, Shiwei YAN, Xiumin CHU, Yunqi ZOU, Shuo XIE
2021, 16(3): 1-8, 23. doi: 10.19693/j.issn.1673-3185.01945
19
Overview of the development of shipboard integrated power system
Weibo LI, Chunhao HAO, Jiajun GAO, Zhenjie ZOU, Junfeng PAN
2020, 15(6): 1-11. doi: 10.19693/j.issn.1673-3185.01682
20
A comprehensive review on the mechanism of flow-induced noise and related prediction methods
WANG Chunxu, WU Chongjian, CHEN Lejia, QIU Changlin, XIONG Jishi
2016, 11(1): 57-71. doi: 10.3969/j.issn.1673-3185.2016.01.008
 • First
 • Prev
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • Last
 • Total:5
 • To
 • Go