Most Viewed

1
潜艇实艇阻力预报方法研究
Wu Fangliang, Wu Xiaoguang, Ma Yunyi, Xu Jian, He Hanbao
2009, 4(3): 28-32. doi: 10.3969/j.issn.1673-3185.2009.03.006
2
The research progress of the medium voltage DC integrated power system in China
FU Lijun, LIU Lufeng, WANG Gang, MA Fan, YE Zhihao, JI Feng, LIU Luhui
2016, 11(1): 72-79. doi: 10.3969/j.issn.1673-3185.2016.01.009
3
Research advances in the development status and key technology of unmanned marine vehicle swarm operation
XIE Wei, TAO Hao, GONG Junbin, LUO Wei, YIN Fengchuan, LIANG Xiaolong
2021, 16(1): 7-17, 31. doi: 10.19693/j.issn.1673-3185.02225
4
Influence of navigation attitude on large ship deck airflow field
WEN Yanshu, DONG Wencai
2015, 10(3): 26-31. doi: 10.3969/j.issn.1673-3185.2015.03.005
5
Technology application and development trend of intelligent unmanned system
WANG Yaonan, AN Guowei, WANG Chuancheng, MO Yang, MIAO Zhiqiang, ZENG Kai
2022, 17(5): 9-26. doi: 10.19693/j.issn.1673-3185.02705
6
A review of shipboard large-scale energy storage systems
FANG Sidun, WANG Hongdong, ZHANG Junjun
2022, 17(6): 22-35. doi: 10.19693/j.issn.1673-3185.02363
7
Analysis of characteristics of foreign unmanned surface vehicle swarm combat application and proposed countermeasures
FENG Wei, CUI Donghua, XIA Tianbing, YAN Zhaokun, WANG Hongdong
2023, 18(1): 1-12. doi: 10.19693/j.issn.1673-3185.02890
8
Concepts of waterjet propulsion and pumpjet propulsion:their common characteristics, special characteristics and differences
Wang Yongsheng
2019, 14(5): 1-9, 41. doi: 10.19693/j.issn.1673-3185.01605
9
Review and prospects of underwater glider path planning
SHI Qingqing, NIU Wendong, ZHANG Runfeng, YANG Shaoqiong, ZHANG Lianhong
2023, 18(1): 29-42, 51. doi: 10.19693/j.issn.1673-3185.02435
10
Survey of ship platoon cooperative control
CHU Xiumin, WU Wenxiang, LIU Chenguang, LEI Chaofan, HE Zhibo, LI Songlong
2023, 18(1): 13-28. doi: 10.19693/j.issn.1673-3185.02915
11
Development of ship information infrastructure
MA Chen, ZHANG Xiaofan, LI Ning
2022, 17(6): 1-14. doi: 10.19693/j.issn.1673-3185.02599
12
Advances in meta-heuristic methods for large-scale black-box optimization problems
JIANG Puyu, LIU Jun, ZHOU Qi, CHENG Yuansheng
2021, 16(4): 1-18. doi: 10.19693/j.issn.1673-3185.02248
13
Multiple USV cooperative algorithm method for hunting intelligent escaped targets
SONG Lifei, XU Kaikai, SHI Xiaoqian, SUN Hao, CHAI Wei, GUO Rong
2023, 18(1): 52-59. doi: 10.19693/j.issn.1673-3185.02974
14
Anti-disturbance optimal coverage control of ASVs
LIU Yang, JIA Hongchun, LIU Lu, WANG Dan, PENG Zhouhua
2023, 18(1): 67-77. doi: 10.19693/j.issn.1673-3185.02492
15
Key technologies and intelligence evolution of maritime UV
JIN Kefan, WANG Hongdong, YI Hong, LIU Jingyang, WANG Jian
2018, 13(6): 1-8. doi: 10.19693/j.issn.1673-3185.01293
16
AUV cluster path planning based on improved RRT* algorithm
ZHANG Lanyong, HAN Yu
2023, 18(1): 43-51. doi: 10.19693/j.issn.1673-3185.02879
17
Finite-time ship formation control based on extended state observer
NING Jun, CHEN Hanmin, LI Wei, WANG Qifu, LI Tieshan, CHEN Junlong
2023, 18(1): 60-66. doi: 10.19693/j.issn.1673-3185.02438
18
Robust adaptive course-keeping control of under-actuated ships with the rudder failure
WANG Wenxin, LIU Shang, ZHANG Guoqing, ZHANG Xianku
2023, 18(1): 116-123. doi: 10.19693/j.issn.1673-3185.02525
19
Influence of seabed sand wave on hydrodynamic performance of submersible
LI Peng, GUO Yu, QIN Hongde, DENG Zhongchao
2023, 18(1): 89-98, 123. doi: 10.19693/j.issn.1673-3185.02716
20
国外陆上模式堆建设情况及其对舰艇核动力装备发展的贡献分析
LIU Xiangchun
2015, 10(3): 84-91. doi: 10.3969/j.issn.1673-3185.2015.03.014
 • First
 • Prev
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • Last
 • Total:5
 • To
 • Go