Most Cited

1
The research progress of the medium voltage DC integrated power system in China
FU Lijun, LIU Lufeng, WANG Gang, MA Fan, YE Zhihao, JI Feng, LIU Luhui
2016, 11(1): 72-79. doi: 10.3969/j.issn.1673-3185.2016.01.009
2
Analysis of the research development on HPM/EMP protection
LIU Peiguo, LIU Chenxi, TAN Jianfeng, DONG Yanfei, YI Bo
2015, 10(2): 2-6. doi: 10.3969/j.issn.1673-3185.2015.02.002
3
Numerical analysis of the damage on I-core sandwich panels subjected to combined blast and fragment loading
DUAN Xinfeng, CHENG Yuansheng, ZHANG Pan, LIU Jun, LI Yong
2015, 10(6): 45-59. doi: 10.3969/j.issn.1673-3185.2015.06.008
4
A review of the progress for computational methods of hydrodynamic noise
LI Huan, LIU Congwei, WU Fangliang, CHEN Can
2016, 11(2): 72-89. doi: 10.3969/j.issn.1673-3185.2016.02.011
5
The state analysis and technical development routes for the anti-explosion and shock technology of naval ships
LIU Jianhu, ZHOU Xintao, PAN Jianqiang, WANG Haikun
2016, 11(1): 46-56,71. doi: 10.3969/j.issn.1673-3185.2016.01.007
6
Numerical simulation of steel plates subjected to the impact of both impact waves and fragments
LI Mao, ZHU Xi, HOU Hailiang, CHEN Changhai, LI Dian, HU Nianming
2015, 10(6): 60-67. doi: 10.3969/j.issn.1673-3185.2015.06.009
7
A comprehensive review on the mechanism of flow-induced noise and related prediction methods
WANG Chunxu, WU Chongjian, CHEN Lejia, QIU Changlin, XIONG Jishi
2016, 11(1): 57-71. doi: 10.3969/j.issn.1673-3185.2016.01.008
8
Key technologies and intelligence evolution of maritime UV
JIN Kefan, WANG Hongdong, YI Hong, LIU Jingyang, WANG Jian
2018, 13(6): 1-8. doi: 10.19693/j.issn.1673-3185.01293
9
Structural and acoustic response due to excitation from ship stern: overview and suggestions for future research
HUA Hongxing, YU Qiang
2017, 12(4): 6-16. doi: 10.3969/j.issn.1673-3185.2017.04.002
10
Research progress in underwater explosion and its damage to ship structures
Zhang Aman, Wang Shiping, Peng Yuxiang, Ming Furen, Liu Yunlong
2019, 14(3): 1-13. doi: 10.19693/j.issn.1673-3185.01608
11
A review of path planning and cooperative control for MAUV systems
ZHAO Rui, XU Jian, XIANG Xianbo, XU Guohua
2018, 13(6): 58-65. doi: 10.19693/j.issn.1673-3185.01028
12
电子设备和系统射频通道高功率微波电磁脉冲场—路综合防护方法综述
ZHENG Shengquan, DENG Feng, WANG Dongdong, HOU Dongyuan, LIU Peiguo
2015, 10(2): 7-14. doi: 10.3969/j.issn.1673-3185.2015.02.003
13
Design of dynamic power quality monitoring and fault diagnosis system of ship-power system based on Ethernet
HU Hongqian, SHI Weifeng, LAN Ying, ZHUO Jinbao
2018, 13(1): 120-126. doi: 10.3969/j.issn.1673-3185.2018.01.018
14
Typical shape and topology optimization design of the ship grillage structure
ZHANG Huixin, YANG Deqing
2015, 10(6): 27-33,59. doi: 10.3969/j.issn.1673-3185.2015.06.005
15
Review of the research on underwater explosion bubbles and the corresponding structural damage
YAO Xiongliang, LIU Wentao, ZHANG Aman, LIU Yunlong
2016, 11(1): 36-45. doi: 10.3969/j.issn.1673-3185.2016.01.006
16
Review on underwater docking technology of AUV
ZHENG Rong, SONG Tao, SUN Qinggang, GUO Jingqian
2018, 13(6): 43-49, 65. doi: 10.19693/j.issn.1673-3185.01182
17
Application and prospects of intelligent fault diagnosis technology for marine power system
JIANG Jiawei, HU Yihuai, FANG Yunhu, LI Fangyu
2020, 15(1): 56-67. doi: 10.19693/j.issn.1673-3185.01679
18
Research progress of anti-icing/deicing technologies for polar ships and offshore platforms
XIE Qiang, CHEN Hailong, ZHANG Jifeng
2017, 12(1): 45-53. doi: 10.3969/j.issn.1673-3185.2017.01.008
19
Analysis on ice resistance and ice response of ships sailing in brash ice
WANG Chao, FENG Zhen, LI Xing, LI Peng
2018, 13(1): 73-78. doi: 10.3969/j.issn.1673-3185.2018.01.011
20
Numerical Simulation of three-dimensional flow around a circular cylinder of finite length
WANG Xiaocong, GUI Hongbin, LIU Yang
2018, 13(2): 27-34. doi: 10.3969/j.issn.1673-3185.2018.02.004
 • First
 • Prev
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • Last
 • Total:48
 • To
 • Go