Most Cited

1
The research progress of the medium voltage DC integrated power system in China
FU Lijun, LIU Lufeng, WANG Gang, MA Fan, YE Zhihao, JI Feng, LIU Luhui
2016, 11(1): 72-79. doi: 10.3969/j.issn.1673-3185.2016.01.009
2
Numerical analysis of the damage on I-core sandwich panels subjected to combined blast and fragment loading
DUAN Xinfeng, CHENG Yuansheng, ZHANG Pan, LIU Jun, LI Yong
2015, 10(6): 45-59. doi: 10.3969/j.issn.1673-3185.2015.06.008
3
Numerical simulation of steel plates subjected to the impact of both impact waves and fragments
LI Mao, ZHU Xi, HOU Hailiang, CHEN Changhai, LI Dian, HU Nianming
2015, 10(6): 60-67. doi: 10.3969/j.issn.1673-3185.2015.06.009
4
Analysis of the research development on HPM/EMP protection
LIU Peiguo, LIU Chenxi, TAN Jianfeng, DONG Yanfei, YI Bo
2015, 10(2): 2-6. doi: 10.3969/j.issn.1673-3185.2015.02.002
5
The state analysis and technical development routes for the anti-explosion and shock technology of naval ships
LIU Jianhu, ZHOU Xintao, PAN Jianqiang, WANG Haikun
2016, 11(1): 46-56,71. doi: 10.3969/j.issn.1673-3185.2016.01.007
6
水动力噪声计算方法综述
LI Huan, LIU Congwei, WU Fangliang, CHEN Can
2016, 11(2): 72-89. doi: 10.3969/j.issn.1673-3185.2016.02.011
7
A comprehensive review on the mechanism of flow-induced noise and related prediction methods
WANG Chunxu, WU Chongjian, CHEN Lejia, QIU Changlin, XIONG Jishi
2016, 11(1): 57-71. doi: 10.3969/j.issn.1673-3185.2016.01.008
8
电子设备和系统射频通道高功率微波电磁脉冲场—路综合防护方法综述
ZHENG Shengquan, DENG Feng, WANG Dongdong, HOU Dongyuan, LIU Peiguo
2015, 10(2): 7-14. doi: 10.3969/j.issn.1673-3185.2015.02.003
9
Typical shape and topology optimization design of the ship grillage structure
ZHANG Huixin, YANG Deqing
2015, 10(6): 27-33,59. doi: 10.3969/j.issn.1673-3185.2015.06.005
10
Design of dynamic power quality monitoring and fault diagnosis system of ship-power system based on Ethernet
Hongqian HU, Weifeng SHI, Ying LAN, Jinbao ZHUO
2018, 13(1): 120-126. doi: 10.3969/j.issn.1673-3185.2018.01.018
11
Review of the research on underwater explosion bubbles and the corresponding structural damage
YAO Xiongliang, LIU Wentao, ZHANG Aman, LIU Yunlong
2016, 11(1): 36-45. doi: 10.3969/j.issn.1673-3185.2016.01.006
12
The course and speed cooperative control method for unmanned surface vehicles
CAO Shijie, ZENG Fanming, CHEN Yutao
2015, 10(6): 74-80. doi: 10.3969/j.issn.1673-3185.2015.06.011
13
Graphene and its applications in metal corrosion resistance: a review
GONG Youning, YU Lianjiang, PAN Chunxu
2016, 11(1): 80-88. doi: 10.3969/j.issn.1673-3185.2016.01.010
14
A review of path planning and cooperative control for MAUV systems
Rui ZHAO, Jian XU, Xianbo XIANG, Guohua XU
2018, 13(6): 58-65. doi: 10.19693/j.issn.1673-3185.01028
15
水面舰船雷达波隐身技术与总体设计
ZHU Wei, CHEN Wei, FENG Yang
2015, 10(3): 1-6,56. doi: 10.3969/j.issn.1673-3185.2015.03.001
16
基于CATIA V6的船舶结构建库方法
LU Yongjin, ZHU Jin, LI Taotao
2016, 11(6): 35-39. doi: 10.3969/j.issn.1673-3185.2016.06.006
17
不规则波中船舶参数横摇的概率分析
ZHANG Xiao, YANG Hezhen
2015, 10(3): 32-36. doi: 10.3969/j.issn.1673-3185.2015.03.006
18
Numerical analysis of viscous effect on ship rolling motions based on CFD
Tian LUO, Decheng WAN
2017, 12(2): 1-11, 48. doi: 10.3969/j.issn.1673-3185.2017.02.001
19
Numerical Simulation of three-dimensional flow around a circular cylinder of finite length
Xiaocong WANG, Hongbin GUI, Yang LIU
2018, 13(2): 27-34. doi: 10.3969/j.issn.1673-3185.2018.02.004
20
Application of ranging technique of radar level meter for draft survey
Yijun SHEN, Bo LI, Penghao WANG
2017, 12(6): 134-140. doi: 10.3969/j.issn.1673-3185.2017.06.020
 • First
 • Prev
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • Last
 • Total:35
 • To
 • Go